Artikkel: Om min separatutstilling og kurs hos, Det Øde Galleri og Skaperi, 2021.

Artikkel: Om min separatutstilling og kurs hos, Det Øde Galleri og Skaperi, 2021.Ringerikes Blad, (Hole), 12.06.2021.

Tilbake til bloggen