Samling: Portrettbestillinger

Bestillinger av portrett i ønsket tegneteknikk. Thea tegner både mennesker og dyr. Pris varierer ut ifra materialvalg og størrelse. Ettersend bildefil du ønsket tegnet til: thea.kiar@gmail.com